Termin solenoid odnosi się ogólnie do cewki używanej do tworzenia pola magnetycznego, gdy jest nawinięta na obiekt magnetyczny lub rdzeń. W sensie technicznym solenoid opisuje mechanizmy konwertujące używane do przekształcania energii w ruch. Zawory elektromagnetyczne są sterowane przez działanie cewki i zazwyczaj sterują przepływem wody lub powietrza jako przełącznik. Jeśli cewka jest aktywna (przyłożony jest prąd), otwiera zawór. Jeśli cewka jest nieaktywna (brak prądu), zawór pozostaje zamknięty. Działanie solenoidu pneumatycznego jest kontrolowane przez pneumatyków.

Uruchamianie pneumatyczne

Uruchamianie pneumatyczne odnosi się do zaworu, który jest zamykany przy użyciu sprężonego powietrza (gazu). W pewnym momencie procesu przemysłowego lub produkcyjnego uwalniane jest sprężone powietrze, które powoduje otwarcie lub zamknięcie zaworu. Połączenie solenoidów i pneumatyki ma dwa aspekty. Zawory elektromagnetyczne są stosowane w procesach pneumatycznych, a zawory elektromagnetyczne i zawory pneumatyczne są stosowane w połączeniu. Zawór kombinowany nazywany jest zaworem pilotowym. Duży zawór elektromagnetyczny jest uruchamiany przez mniejszy zawór pneumatyczny. Zawór pneumatyczny może działać jako cylinder powietrzny umieszczony w zaworze głównym. Elektrozawory pneumatyczne są również nazywane zaworami pilotowymi sprężonego powietrza.

Zalety zaworów pneumatycznych

Zawory pneumatyczne są zwykle uruchamiane przez powietrze uwięzione podczas poprzedniego lub bieżącego procesu. Ponieważ są używane do napędzania dużych zaworów i są niedrogie, są tańszym i bardziej ekonomicznym sposobem zasilania zaworu elektromagnetycznego . Sprężone powietrze może powodować oddziaływanie ogromnych sił na drugi zawór i recyrkulację po wykonaniu swojej pracy. Jego rzeczywisty projekt lub powierzchnia są bardzo małe, więc nie obciążają ruchu.

Rodzaje pneumatycznych zaworów elektromagnetycznych

Zawory mogą być kodowane jako wewnętrzne lub zewnętrzne. Zawory mogą być dalej sklasyfikowane według liczby połączeń lub ścieżek przepływu, które zawierają. Zawory sterowane zewnętrznie wykorzystują zewnętrzne źródło ciśnienia powietrza. Pilotowane wewnętrznie wykorzystują wewnętrzne źródło ciśnienia powietrza. Zawory dwustronnie sterowane mogą być stosowane w systemach odpylania. Zawory sterowane wewnętrznie z przyłączami czterodrogowymi są zwykle stosowane w układach pneumatycznych i służą do poruszania siłowników dwustronnego działania. Elektrozawory pneumatyczne mogą być zaprojektowane jako zawory do układania w stosy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here